11.1 C
Pýrgos
Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου, 2021

Υπογειοποίηση καναλέτων ΤΟΕΒ

spot_img

Η στήριξη του αγροτικού κόσμου, η προσπάθεια για τον εκσυγχρονισμού και την βελτιστοποίηση της αγροτικής παραγωγής και η στόχευση σε βασικά έργα υποδομών στον αγροτικό τομέα αποτελεί κυρίαρχο μέλημα της αιρετής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

 

Στην Ηλεία, με την ευφορώτερη πεδιάδα της χώρας, το νερό άρδευσης αποτελεί το σπουδαιότερο στοιχείο οικονομίας και ζωής . Η αλλαγή των κλιματικών συνθηκών και η εξ αυτής μείωση των υδάτινων πόρων καθιστούν επιτακτική την ανάγκη έργων συντήρησης και βελτίωσης του αρδευτικού μας δικτύου.

 

Το δίκτυο της Ηλείας, κατασκευασμένο πριν από 45 περίπου χρόνια, που παραμένει εν πολλοίς χωρίς σοβαρή συντήρηση, με συνακόλουθες μεγάλες απώλειες υδάτινων πόρων καθώς και η διαφοροποίηση των απαιτήσεων που έχουν επιφέρει οι νέες καλλιέργειες, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη εκσυγχρονισμού του αρδευτικού δικτύου χωρίς καμία αναβολή. Ήδη έχει υπολογισθεί ότι σήμερα οι απώλειες ανέρχονται στην τάξη του 35-40%.

 

Σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία για τη χώρα αποτελεί αναγκαιότητα για εμάς η στόχευση σε έργα ουσίας και όχι βιτρίνας. Για το λόγο αυτό την προηγούμενη εβδομάδα συναντήθηκα με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Οικονομίας κ.Κασίμη για το έργο που αφορά την υπογειοποίηση των δικτύων φυσικής ροής σε πέντε (5) ΤΟΕΒ, της Γαστούνης, Αμαλιάδας, Α΄ Πύργου, Επιταλίου και Πελοπίου συνολικού προϋπολογισμού 69 εκατ.ευρώ.

 

Στη συνάντησή μας, διαβεβαίωσα τον Γενικό Γραμματέα ότι είμαστε καθόλα έτοιμοι να καταθέσουμε , σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες , το Τεχνικό Δελτίο του συνολικού έργου μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, στο Τομεακό Πρόγραμμα (ΕΣΠΑ) του Υπουργείου Αγροτικής Οικονομίας.

 

Όπως δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλείας κ. Γεωργιόπουλος «έργα όπως αυτό αποτελούν μια ανάσα για τον αγροτικό κόσμο της περιοχής, που τα ζητούσε εδώ και χρόνια αλλά δυστυχώς δεν υλοποιούνταν. Η υπογείοποίηση των δικτύων άρδευσης με τα συνοδά της έργα, εξασφαλίζει επάρκεια νερού για χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών και διευκολύνει την καθημερινότητά των αγροτών της περιοχής. Η ολοκλήρωση των έργων επιφέρει παράλληλα θετικά αποτελέσματα και στο περιβάλλον, στην τοπική οικονομία, στην εξοικονόμηση ενέργειας καθώς έχει σαν αποτέλεσμα την ορθολογικότερη διαχείριση του νερού. Η ουσιαστική στήριξη της υπαίθρου και της αγροτικής παραγωγής, περνά μέσα από τη δημιουργία βασικών έργων υποδομής»

 

 

Παράλληλα, ο αντιπεριφερειάρχης κ. Γεωργιόπουλος «ευχαρίστησε με την ευκαιρία όλους όσους συντέλεσαν στην ωρίμανση των έργων αυτών τονίζοντας ότι η σημασία της υλοποίησής τους καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική γιατί, πέραν όλων των άλλων, τα έργα αυτά στηρίζουν θέσεις εργασίας και δημιουργούν μόχλευση στην τοπική οικονομία και παραγωγή».

 

Στο πλαίσιο αυτό, τρείς είναι οι τομείς των παρεμβάσεων που απαιτούνται για τη συντήρηση και τον εκσυγχρονισμό του παλαιού μας αρδευτικού δικτύου:

α) η υπογειοποίηση των δικτύων φυσικής ροής

β) η συντήρηση των αντλιοστασίων

γ) ο εκσυγχρονισμός και συντήρηση του φράγματος Πηνειού .

 

«Οι πόροι του Υπουργείου για τα μεγάλα αρδευτικά έργα είναι περιορισμένοι. Η διεκδίκηση μας πρέπει να είναι έντονη και συλλογική για την εξασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής χρηματοδότησης», τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλείας και συνέχισε «Γι’ αυτό καλώ τους βουλευτές και τους θεσμικούς εκπροσώπους του  νομού να διεκδικήσουμε την υψηλότερη δυνατή χρηματοδότηση. Το Υπουργείο δείχνει και καλή διάθεση και η μέχρι τώρα επικοινωνία μας βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο κατανόησης και συνεργασίας» , συμπληρώνοντας ότι «σε ό,τι αφορά τα αντλιοστάσια ήδη έχουμε εξασφαλίσει την διαβεβαίωση του Υπουργείου Υποδομών για ποσό ύψους 2-2,5 εκατ.  ευρώ για τον εκσυγχρονισμό των αντλιοστασίων αποστράγγισης. Όσον αφορά το φράγμα Πηνειού, περιμένουμε την χρηματοδότηση με το ποσό των 3 εκατ. ευρώ από τα Υπουργεία Υποδομών και Οικονομίας, της μελέτης για τον εκσυγχρονισμό, την συντήρηση, την προσβασιμότητα και την τουριστική αναβάθμιση του φράγματος.

Με τον Περιφερειάρχη παρακολουθούμε στενά όλα τα παραπάνω θέματα διεκδικώντας το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. »

1.     ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

Στόχος του έργου είναι η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός του αρδευτικού συστήματος των υπό μελέτη ΤΟΕΒ. Το αρδευτικό σύστημα λόγω παλαιότητας και φθοράς των υφιστάμενων έργων υπολειτουργεί σημαντικά. Στα προβλήματα του υφιστάμενου δικτύου πρέπει να προστεθεί η μείωση των υδατικών πόρων λόγω κλιματικών συνθηκών, η άνοδος του βιοτικού επιπέδου με αποτέλεσμα την διαφοροποίηση των απαιτήσεων των καλλιεργητών έναντι του αρχικού σχεδιασμού και οι παραβάσεις των καλλιεργητών.

Όλα τα αναφερόμενα οδηγούν στην ανάγκη εκσυγχρονισμού και βελτίωσης των υφιστάμενων αρδευτικών συστημάτων, ώστε να περιοριστούν οι καταναλώσεις του νερού και συγκεκριμένα:

  • Να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες του αρδευτικού νερού λόγω διαρροών.
  • Να εξυπηρετούνται άμεσα, αποτελεσματικά και ελεγχόμενα οι καλλιεργητές
  • Να ανασταλούν οι παραβάσεις
  • Να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της διανομής του νερού άρδευσης μέσω καλύτερης διαχείρισης, για να λειτουργήσει επιτυχώς το σύστημα και τα επόμενα χρόνια χωρίς την ανάγκη ανεύρεσης νέων υδατικών πόρων.

Το σύστημα άρδευσης με φυσική ροή αποτελεί απαρχαιωμένη μέθοδο, η οποία οδηγεί σε μεγάλες απώλειες νερού, λόγω διήθησης, εξατμισοδιαπνοής και μη ελεγχόμενης διαχείρισης του νερού από τους καλλιεργητές. Ο εκσυγχρονισμός του αρδευτικού συστήματος προς τον καταναλωτή συμβάλλει εκτός από την μείωση των απωλειών και σε δυνατότητα εφαρμογής ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης, εφαρμογής νέων τεχνολογιών άρδευσης και ελέγχου παροχών και καταναλώσεων σε συνδυασμό με αλλαγή στην εφαρμοζόμενη τιμολόγηση.

Τα προς μελέτη έργα αφορούν στην αντικατάσταση των δικτύων φυσικής ροής με υπόγειο δίκτυο, ώστε να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι. Είναι επιτακτικοί οι λόγοι πραγματοποίησης παρεμβάσεων που θα οδηγήσουν σε εξοικονόμηση των υδάτινων πόρων και κυρίως σε αποφυγή της απαξίωσης του συνόλου των εγγειοβελτιωτικών έργων του Νομού Ηλείας.

Η βελτίωση του αρδευτικού δικτύου με την παρούσα μελέτη όχι μόνο θα καταστήσει το έργο λειτουργικό αλλά θα συμβάλλει και στην εξοικονόμηση του αρδευτικού νερού, το οποίο χάνεται αναξιοποίητο από το απαρχαιωμένο σύστημα των καναλιών

 

 

 

2.     τεχνικο αντικειμενο

Σύμφωνα με την οριστική μελέτη το φυσικό αντικείμενο του έργου συνοψίζεται στα ακόλουθα:

Με το προτεινόμενο έργο θα γίνει υπογειοποίηση των δικτύων φυσικής ροής και η κατασκευή νέων σωληνωτών αρδευτικών δικτύων στις περιοχές των ΤΟΕΒ Γαστούνης, Αμαλιάδας, Α’ Πύργου, Πελοπίου και Επιταλίου του νομού Ηλείας. Η περιοχή του έργου επιμερίζεται σε εννέα (9) αρδευτικά δίκτυα τα οποία τροφοδοτούνται αντίστοιχα από εννέα (9) αντλιοστάσια άρδευσης. Αναλυτικότερα οι περιοχές κατασκευής των έργων επιμερίζονται στις ακόλουθες:

  • Τ.Ο.Ε.Β. Γαστούνης. Το επιφανειακό αρδευτικό δίκτυο της περιοχής θα υπογειοποιηθεί και το νέο δίκτυο θα τροφοδοτείται με νερό μέσω δύο (2) αντλιοστασίων άρδευσης. Η περιοχή επιμερίζεται σε δύο δίκτυα: το Δυτικό Δίκτυο ΤΟΕΒ Γαστούνης το οποίο τροφοδοτείται από το αντλιοστάσιο ΑΓ1 και το Ανατολικό Δίκτυο ΤΟΕΒ Γαστούνης, το οποίο τροφοδοτείται από το αντλιοστάσιο ΑΓ2.
  • Τ.Ο.Ε.Β Αμαλιάδας. Το επιφανειακό αρδευτικό δίκτυο της περιοχής θα υπογειοποιηθεί και το νέο δίκτυο θα τροφοδοτείται με νερό μέσω δύο (2) αντλιοστασίων. Η περιοχή επιμερίζεται σε δύο δίκτυα: το Βόρειο Δίκτυο ΤΟΕΒ Αμαλιάδας, το οποίο τροφοδοτείται από το αντλιοστάσιο ΑΑ1 και το Νότιο Δίκτυο ΤΟΕΒ Αμαλιάδας, το οποίο τροφοδοτείται από το αντλιοστάσιο ΑΑ2.
  • Τ.Ο.Ε.Β. Α’ Πύργου. Το επιφανειακό αρδευτικό δίκτυο της περιοχής θα υπογειοποιηθεί και το νέο δίκτυο θα τροφοδοτείται με νερό μέσω δύο (2) αντλιοστασίων. Η περιοχή επιμερίζεται σε δύο δίκτυα: το Δίκτυο 1 ΤΟΕΒ Α’ Πύργου το οποίο τροφοδοτείται από το αντλιοστάσιο ΑΠ1 και Δίκτυο 2 ΤΟΕΒ Α’ Πύργου, το οποίο τροφοδοτείται από το αντλιοστάσιο ΑΠ2.
  • Τ.Ο.Ε.Β. Πελοπίου. Το επιφανειακό αρδευτικό δίκτυο της περιοχής θα υπογειοποιηθεί και το νέο δίκτυο θα τροφοδοτείται με νερό μέσω δύο (2) αντλιοστασίων. Η περιοχή επιμερίζεται σε δύο δίκτυα: το Δυτικό Δίκτυο ΤΟΕΒ Πελοπίου το οποίο τροφοδοτείται από το αντλιοστάσιο ΑΠΕ1 και το Ανατολικό Δίκτυο ΤΟΕΒ Πελοπίου, το οποίο τροφοδοτείται από το αντλιοστάσιο ΑΠΕ2.
  • Τ.Ο.Ε.Β. Επιταλίου. Το επιφανειακό αρδευτικό δίκτυο της περιοχής θα υπογειοποιηθεί και το νέο δίκτυο θα τροφοδοτείται με νερό μέσω ενός (1) αντλιοστασίου. Το δίκτυο της περιοχής θα τροφοδοτείται από το αντλιοστάσιο ΑΕ1.

Συνοπτικά τα στοιχεία του φυσικού αντικειμένου ανέρχονται σε:

Αρδευόμενη Έκταση (μικτή / καθαρή)      67.193 / 61.040 στρ.  
Συνολικό Μήκος αρδευτικού δικτύου     363,8 χλμ  
Μήκος αγωγών προσαγωγής     2.250μ Χ/Σ Φ800 (παροχή 1.152l/s)  
        1.400μ. Χ/Σ Φ700 (παροχή 414l/s)  
Αντλιοστάσια αρδευτικού δικτύου     3 τεμάχια (Ε=248m2)  
    4 τεμάχια (Ε=218m2)  
        2 τεμάχια (Ε=157m2)  
Αυτορυθμιζόμενοι ρουφράκτες τύπου AVIS   2 τεμάχια  
Αντλιοστάσιο Γαστούνης 1 (παροχή / μανομετρικό)   3.375m3/h / 90m
Αντλιοστάσιο Γαστούνης 2 (παροχή / μανομετρικό)   2.646m3/h / 88m
Αντλιοστάσιο Αμαλιάδος 1 (παροχή / μανομετρικό)   2.689m3/h / 80m
Αντλιοστάσιο Αμαλιάδος 2 (παροχή / μανομετρικό)   4.050m3/h / 75m
Αντλιοστάσιο Α’ Πύργου 1 (παροχή / μανομετρικό)   2.041m3/h / 77m
Αντλιοστάσιο Α’ Πύργου 2 (παροχή / μανομετρικό)   3.499m3/h / 73m
Αντλιοστάσιο Πελοπίου 1 (παροχή / μανομετρικό)   1.107m3/h / 92,5m
Αντλιοστάσιο Πελοπίου 2 (παροχή / μανομετρικό)   2.025m3/h / 79,5m
Αντλιοστάσιο Επιταλίου (παροχή / μανομετρικό)   1.490m3/h / 83m

 

Ακολουθήστε το Ilia.News στο  και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ηλεία...τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Ilia.News
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Δημοφιλέστερα