ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΕΙΑ ΗΛΙΔΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

ΦΟΔΣΑ Ηλείας: «Αγώνας δρόμου» για το νέο εργοστάσιο απορριμμάτων στην Τριανταφυλλιά


Την επίσπευση των διαδικασιών για την υποβολή του φακέλου για την δημιουργία Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων στην Τριανταφυλλιά, προς έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο,  ζήτησε ο πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Ηλείας και δήμαρχος Ήλιδας Χρ. Χριστοδουλόπουλος στη σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ. του φορέα.

 

Για το σκοπό αυτό τις επόμενες ημέρες θα κληθούν οι αρμόδιοι για τη σύνταξη του φακέλου, προκειμένου να  προχωρήσουν άμεσα στις ενέργειες  για την υπογραφή της σύμβασης προκειμένου να εγκατασταθεί άμεσα ο ανάδοχος του σημαντικού αυτού έργου,  που ήδη  εκτελεί εργασίες στην περιοχή.

Η χρηματοδότηση για το έργο ανέρχεται σε 17 εκατ. ευρώ από εθνικούς πόρους για την δημιουργία Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) στην Ηλεία, ενώ το συνολικό κόστος του ανέρχεται στα 33 εκατ. ευρώ.

Το έργο εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη) και  θα έχει μέγιστη δυναμικότητα 80.000 τον/έτος και την πλέον σύγχρονη τεχνολογία που περιλαμβάνει Μηχανική Ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών, αναερόβια χώνευση υπολειπόμενου κλάσματος, παραγωγή βιοαερίου και ηλεκτρικού ρεύματος απ’ αυτό, κομποστοποίηση χωνεύματος και διάθεση του πολύ μικρού αδρανούς υπολείμματος στον ΧΥΤΥ της Τριανταφυλλιάς.