ΗΛΙΔΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

Φράγμα Πηνειού: 1.049.272 ευρώ για επισκευή του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού


Εγκρίθηκε το έργο για το Φράγμα Πηνειού για την επισκευή του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, ύστερα με την έκδοση της απόφασης του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Αλέξη Χαρίτση για την ένταξη του νέου έργου στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με τίτλο: ” Επισκευή-Αποκατάσταση λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού φράγματος Πηνειού ΠΕ Ηλείας”, με προϋπολογισμό 1.049.272 ευρώ.

Να σημειωθεί πως το έργο αυτό είναι συμπληρωματικό της προηγούμενης χρηματοδότησης του 1,7 εκ. ευρώ που ήδη έχει δεσμευτεί ώστε να υλοποιηθεί η μελέτη που έχει εκπονήσει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την επισκευή των διαλυμένων εγκαταστάσεων του Φράγματος Πηνειού.

Επιπλέον, η μελέτη είχε ολοκληρωθεί για το σύνολο του έργου και υπολειπόταν ποσό 1 εκ. ευρώ για να ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία και να δημοπρατηθεί το έργο.

Τέλος, στην απόφαση αναφέρεται ότι εγκρίνεται η ένταξη/τροποποίηση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017, στη ΣΑΕΠ 001 του έργου.

http://amaliadanews.gr