ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΕΙΑ

Φροντίδα στο εξωκκλήσι Προφήτη Ηλία Διασέλλων


Εργασίες καθαρισμού έγιναν στο εξωκλήσι του Προφήτη Ηλία  Διασέλλων, από συνεργεία της τοπικής κοινότητας του δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων.

Οι εργασίες έγιναν για την εορτή του Άγιου Ηλία στις 20 Ιουλίου, ημέρα Παρασκευή, που θα γίνει παρουσία πλήθους πιστών από την Τ.Κ. αλλά και τη γύρω περιοχή.

Από τα συνεργεία έγινε διάνοιξη δρόμων  πρόσβασης προς το εξωκλήσι, ενώ καθαρίστηκε και ο περιβάλλοντας χώρος του  μικρού Ι.Ν.