• ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
 • Χερσαία ζώνη Κατακόλου και προσβάσεις σε Ιερές Μονές στην προσεχή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

Χερσαία ζώνη Κατακόλου και προσβάσεις σε Ιερές Μονές στην προσεχή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

Η αναβάθμιση της χερσαίας ζώνης του λιμένα Κατακόλου συνολικού προϋπολογισμού 10,5 εκατ. ευρώ, όπως επίσης οι βελτιώσεις στις οδικές προσβάσεις προς τις Ιερές Μονές και τους Προσκυνηματικούς Χώρους των Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας, προϋπολογισμού 8,2 εκατ. ευρώ και 5 εκατ. ευρώ αντίστοιχα είναι μεταξύ των θεμάτων που θα απασχολήσουν την προσεχή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 15.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής).

Επίσης πρόκειται να συζητηθούν και άλλα θέματα που αφορούν παρεμβάσεις σε οδικά δίκτυα της Δυτικής Ελλάδας, αποκαταστάσεις υφισταμένων αντιπλημμυρικών έργων, όπως και μέτρα αποκατάστασης γεφυρών.

 • Σε άλλο αρχείο επισυνάπτουμε την Ημερήσια Διάταξη του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Σας προσκαλούμε στην 24η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου  2018 και ώρα 15.00΄ στην Πάτρα, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβούλιου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής) ,  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

 

 • Συζήτηση της υπ. αριθ. 14/2018 Επερώτησης της Επικεφαλής της Παράταξης «Αριστερή Παρέμβαση-Αντικαπιταλιστική Κίνηση στη Δυτική Ελλάδα» κ. Αικατερίνης Χαμηλάκη με απάντηση από τον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών κ.Παναγιώτη Μπράμο, σχετικά με τη μεταβίβαση γεωτεμαχίων και λοιπών ακινήτων του δημοσίου στη Δυτική Ελλάδα στην ΕΤΑΔ Α.Ε. και ερώτημα σχετικά με τη μεταβίβαση ακινήτων ιδιοκτησίας ή χρήσης της Π.Δ.Ε..

 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Έγκριση τρόπου ανάθεσης του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 500.000,00€ με ΦΠΑ, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5030063,  με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία άνω των ορίων  (άρθρο 5, παρ. α του Ν. 4412/2016) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει  τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

                     (εισηγητής   :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας

                                  Ηλείας κ. Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος)

 

 1. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ Π.Δ.Ε», Π/Υ: #5.000.000,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018.

(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής  Ανάπτυξης

                                     & Επιχειρηματικότητας κ.Κωνσταντίνος Καρπέτας)

 

 1. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ», Π/Υ:#8.200.000,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018.

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής  Ανάπτυξης

                                     & Επιχειρηματικότητας κ.Κωνσταντίνος Καρπέτας)

 

 1. Έγκριση πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» (Κ.Ε. 2016ΕΠ50100003, προϋπολογισμός: #9.2000,00€#) της ΣΑΕΠ 501 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2018 με αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του λόγω ένταξης νέου υποέργου.

(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής  Ανάπτυξης

                                     & Επιχειρηματικότητας κ.Κωνσταντίνος Καρπέτας)

 

 1. Ενημέρωση για τη Λειτουργία Μονάδας Αδρανοποίησης ζωϊκών υποπροϊόντων, με την Επωνυμία : «FARGECO HELLAS ΕΠΕ», στην Τ.Κ. Αγ. Θεοδώρων Λεχαινών  Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης –  Ενέργειες – Προτάσεις.

                     (εισηγητής   :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας

                                  Ηλείας κ. Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος)

 

 1. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΔΙΑΣΕΛΛΑΚΙ – ΠΕΡΚΟΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Α΄ ΦΑΣΗΣ)», Π/Υ: #800.000,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018.

(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής  Ανάπτυξης

                                     & Επιχειρηματικότητας κ.Κωνσταντίνος Καρπέτας)

 

 1. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ-Ν.Μ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ” Π/Υ #122.270,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018.

(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής  Ανάπτυξης

                                       & Επιχειρηματικότητας κ.Κωνσταντίνος Καρπέτας)

 

 1. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΝΕΟΧΩΡΙ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΟΥΡΟΥ», Π/Υ: #4.500.000,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018.

(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής  Ανάπτυξης

                                     & Επιχειρηματικότητας κ.Κωνσταντίνος Καρπέτας)

 

 1. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ», Π/Υ:#1.200.000,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018.

(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής  Ανάπτυξης

                                      & Επιχειρηματικότητας κ.Κωνσταντίνος Καρπέτας)

 

 1. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΔΡΥΜΩΝΑΣ – ΝΕΡΟΣΥΡΤΗΣ (Β΄ ΦΑΣΗ)», Π/Υ: #1.200.000,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018.

(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής  Ανάπτυξης

                                     & Επιχειρηματικότητας κ.Κωνσταντίνος Καρπέτας)

 

 1. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ-ΚΥΔΩΝΙΑΣ», Π/Υ: #1.200.000,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018.

(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής  Ανάπτυξης

                                     & Επιχειρηματικότητας κ.Κωνσταντίνος Καρπέτας)

 

 1. Έγκριση πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου με τίτλο: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 1ΟΥ ΚΑΙ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ” (Κ.Ε.: 2014ΕΠ00100001, Π/Υ: #900.915,10€#) της ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2018 με αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του λόγω αύξησης Φ.Π.Α

(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής  Ανάπτυξης

                                     & Επιχειρηματικότητας κ.Κωνσταντίνος Καρπέτας)

 

 1. Ενημέρωση επί της υπ. αριθ. 2590/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η Τριμηνιαία Έκθεση επί της Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας   Α΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2017.

(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

                                  κ. Παναγιώτης Μπράμος)

 1. Ενημέρωση επί της υπ. αριθ. 2591/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η Τριμηνιαία Έκθεση επί της       Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Β΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2017.

(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

                                  κ. Παναγιώτης Μπράμος)

 

 1. Ενημέρωση επί της υπ. αριθ. 2592/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η Τριμηνιαία Έκθεση επί της Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας    Γ΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2017.

(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

                                  κ. Παναγιώτης Μπράμος)

 

 1. Ενημέρωση επί της υπ. αριθ. 2593/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η Τριμηνιαία Έκθεση επί της Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  Δ΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2017.

(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

                                  κ. Παναγιώτης Μπράμος)

 

 1. Ενημέρωση επί της υπ. αριθ. 2594/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η Τριμηνιαία Έκθεση επί της Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Α΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2018.

(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

                                  κ. Παναγιώτης Μπράμος)

 

 1. Χορήγηση σύμφωνης γνώμης σε Περιφερειακούς Συμβούλους κατ΄ άρθρο 171 παρ. 3 εδ. Β του Ν. 3852/2010.

                                  (εισηγητής   :Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου

                                                     Δυτ. Ελλάδας κ.Γεώργιος Αγγελόπουλος)

 

 1. Επικύρωση πρακτικών 17ης /2018, 18ης /2018 και 19ης /2018 συνεδριάσεων  Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

 

                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ

                                                  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

 

                                                           ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΚΟΙΝ:    1. κ.κ.Βουλευτές Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

 1. κ.κ.Δημάρχους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 2. Περιφερειακό Συμπαραστάτη του Πολίτη

& της Επιχείρησης

 1. Εκτελεστική Γραμματέα Περιφέρειας Δυτ.Ελλάδας
 2. M.M.E
 3.   Γενικοί Δ/ντές Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
 4. Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π.

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

κ.Σταθοπούλου Άλκηστις

Σημαντικές ειδήσεις στην Ηλεία

Κυκλοφοριακό για … ‘’γερά νεύρα’’ δημιούργημα και αυτό των αστοχιών  της σημερινής δημοτικής αρχής

‘ΗΛΙΔΑ- Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ’ Ουτοπία η ποιότητα ζωής για τους κατοίκους της Αμαλιάδας Κυκλοφοριακό για … ‘’γερά νεύρα’’ δημιούργημα και …

Επιτέλους προφυλάξτε το λιμανάκι στο Παλούκι ! – «Προστατεύστε τους ανθρώπους που παλεύουν για το μεροκάματο!!!»

«ΗΛΙΔΑ – Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ» Υπ. Δήμαρχος Ήλιδας Δημήτρης Κωνσταντόπουλος Επιτέλους προφυλάξτε το λιμανάκι στο Παλούκι ! Το θέμα της …

Από τους πολίτες με Δήμο ισχυρό-συγκροτημένο για τους πολίτες!…(βίντεο)

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΗΛΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟ  ΤΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΟΡΤ TV Από …

Συνελήφθη άνδρας στην Ηλεία για διάπραξη ληστειών και κλοπών

Συνελήφθη ημεδαπός άνδρας στην Ηλεία για διάπραξη ληστειών και κλοπών Εξιχνιάστηκαν δυο απόπειρες ληστείας σε βάρος ηλικιωμένων και τρεις κλοπές …

Ι.Χ. «τούμπαρε» στο ύψος των Λεχαινών – Σώοι πατέρας και δύο ανήλικα παιδιά

Χωρίς «γρατζουνιά» βγήκαν το μεσημέρι της Τρίτης από το αναποδογυρισμένο Ι.Χ. αυτοκίνητό τους ένας πατέρας με τα δύο ανήλικα παιδιά …

Με  «άρωμα» γυναίκας στην Πηνεία!

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Με  «άρωμα» γυναίκας στην Πηνεία!   Στην Πηνεία βρέθηκε …

 • ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
 • Χερσαία ζώνη Κατακόλου και προσβάσεις σε Ιερές Μονές στην προσεχή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

Χερσαία ζώνη Κατακόλου και προσβάσεις σε Ιερές Μονές στην προσεχή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

Η αναβάθμιση της χερσαίας ζώνης του λιμένα Κατακόλου συνολικού προϋπολογισμού 10,5 εκατ. ευρώ, όπως επίσης οι βελτιώσεις στις οδικές προσβάσεις προς τις Ιερές Μονές και τους Προσκυνηματικούς Χώρους των Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας, προϋπολογισμού 8,2 εκατ. ευρώ και 5 εκατ. ευρώ αντίστοιχα είναι μεταξύ των θεμάτων που θα απασχολήσουν την προσεχή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 15.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής).

Επίσης πρόκειται να συζητηθούν και άλλα θέματα που αφορούν παρεμβάσεις σε οδικά δίκτυα της Δυτικής Ελλάδας, αποκαταστάσεις υφισταμένων αντιπλημμυρικών έργων, όπως και μέτρα αποκατάστασης γεφυρών.

 • Σε άλλο αρχείο επισυνάπτουμε την Ημερήσια Διάταξη του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Σας προσκαλούμε στην 24η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου  2018 και ώρα 15.00΄ στην Πάτρα, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβούλιου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής) ,  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

 

 • Συζήτηση της υπ. αριθ. 14/2018 Επερώτησης της Επικεφαλής της Παράταξης «Αριστερή Παρέμβαση-Αντικαπιταλιστική Κίνηση στη Δυτική Ελλάδα» κ. Αικατερίνης Χαμηλάκη με απάντηση από τον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών κ.Παναγιώτη Μπράμο, σχετικά με τη μεταβίβαση γεωτεμαχίων και λοιπών ακινήτων του δημοσίου στη Δυτική Ελλάδα στην ΕΤΑΔ Α.Ε. και ερώτημα σχετικά με τη μεταβίβαση ακινήτων ιδιοκτησίας ή χρήσης της Π.Δ.Ε..

 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Έγκριση τρόπου ανάθεσης του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 500.000,00€ με ΦΠΑ, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5030063,  με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία άνω των ορίων  (άρθρο 5, παρ. α του Ν. 4412/2016) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει  τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

                     (εισηγητής   :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας

                                  Ηλείας κ. Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος)

 

 1. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ Π.Δ.Ε», Π/Υ: #5.000.000,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018.

(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής  Ανάπτυξης

                                     & Επιχειρηματικότητας κ.Κωνσταντίνος Καρπέτας)

 

 1. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ», Π/Υ:#8.200.000,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018.

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής  Ανάπτυξης

                                     & Επιχειρηματικότητας κ.Κωνσταντίνος Καρπέτας)

 

 1. Έγκριση πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» (Κ.Ε. 2016ΕΠ50100003, προϋπολογισμός: #9.2000,00€#) της ΣΑΕΠ 501 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2018 με αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του λόγω ένταξης νέου υποέργου.

(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής  Ανάπτυξης

                                     & Επιχειρηματικότητας κ.Κωνσταντίνος Καρπέτας)

 

 1. Ενημέρωση για τη Λειτουργία Μονάδας Αδρανοποίησης ζωϊκών υποπροϊόντων, με την Επωνυμία : «FARGECO HELLAS ΕΠΕ», στην Τ.Κ. Αγ. Θεοδώρων Λεχαινών  Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης –  Ενέργειες – Προτάσεις.

                     (εισηγητής   :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας

                                  Ηλείας κ. Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος)

 

 1. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΔΙΑΣΕΛΛΑΚΙ – ΠΕΡΚΟΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Α΄ ΦΑΣΗΣ)», Π/Υ: #800.000,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018.

(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής  Ανάπτυξης

                                     & Επιχειρηματικότητας κ.Κωνσταντίνος Καρπέτας)

 

 1. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ-Ν.Μ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ” Π/Υ #122.270,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018.

(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής  Ανάπτυξης

                                       & Επιχειρηματικότητας κ.Κωνσταντίνος Καρπέτας)

 

 1. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΝΕΟΧΩΡΙ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΟΥΡΟΥ», Π/Υ: #4.500.000,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018.

(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής  Ανάπτυξης

                                     & Επιχειρηματικότητας κ.Κωνσταντίνος Καρπέτας)

 

 1. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ», Π/Υ:#1.200.000,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018.

(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής  Ανάπτυξης

                                      & Επιχειρηματικότητας κ.Κωνσταντίνος Καρπέτας)

 

 1. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΔΡΥΜΩΝΑΣ – ΝΕΡΟΣΥΡΤΗΣ (Β΄ ΦΑΣΗ)», Π/Υ: #1.200.000,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018.

(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής  Ανάπτυξης

                                     & Επιχειρηματικότητας κ.Κωνσταντίνος Καρπέτας)

 

 1. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ-ΚΥΔΩΝΙΑΣ», Π/Υ: #1.200.000,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018.

(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής  Ανάπτυξης

                                     & Επιχειρηματικότητας κ.Κωνσταντίνος Καρπέτας)

 

 1. Έγκριση πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου με τίτλο: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 1ΟΥ ΚΑΙ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ” (Κ.Ε.: 2014ΕΠ00100001, Π/Υ: #900.915,10€#) της ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2018 με αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του λόγω αύξησης Φ.Π.Α

(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής  Ανάπτυξης

                                     & Επιχειρηματικότητας κ.Κωνσταντίνος Καρπέτας)

 

 1. Ενημέρωση επί της υπ. αριθ. 2590/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η Τριμηνιαία Έκθεση επί της Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας   Α΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2017.

(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

                                  κ. Παναγιώτης Μπράμος)

 1. Ενημέρωση επί της υπ. αριθ. 2591/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η Τριμηνιαία Έκθεση επί της       Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Β΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2017.

(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

                                  κ. Παναγιώτης Μπράμος)

 

 1. Ενημέρωση επί της υπ. αριθ. 2592/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η Τριμηνιαία Έκθεση επί της Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας    Γ΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2017.

(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

                                  κ. Παναγιώτης Μπράμος)

 

 1. Ενημέρωση επί της υπ. αριθ. 2593/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η Τριμηνιαία Έκθεση επί της Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  Δ΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2017.

(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

                                  κ. Παναγιώτης Μπράμος)

 

 1. Ενημέρωση επί της υπ. αριθ. 2594/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η Τριμηνιαία Έκθεση επί της Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Α΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2018.

(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

                                  κ. Παναγιώτης Μπράμος)

 

 1. Χορήγηση σύμφωνης γνώμης σε Περιφερειακούς Συμβούλους κατ΄ άρθρο 171 παρ. 3 εδ. Β του Ν. 3852/2010.

                                  (εισηγητής   :Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου

                                                     Δυτ. Ελλάδας κ.Γεώργιος Αγγελόπουλος)

 

 1. Επικύρωση πρακτικών 17ης /2018, 18ης /2018 και 19ης /2018 συνεδριάσεων  Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

 

                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ

                                                  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

 

                                                           ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΚΟΙΝ:    1. κ.κ.Βουλευτές Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

 1. κ.κ.Δημάρχους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 2. Περιφερειακό Συμπαραστάτη του Πολίτη

& της Επιχείρησης

 1. Εκτελεστική Γραμματέα Περιφέρειας Δυτ.Ελλάδας
 2. M.M.E
 3.   Γενικοί Δ/ντές Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
 4. Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π.

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

κ.Σταθοπούλου Άλκηστις

Σημαντικές ειδήσεις στην Ηλεία

Κυκλοφοριακό για … ‘’γερά νεύρα’’ δημιούργημα και αυτό των αστοχιών  της σημερινής δημοτικής αρχής

‘ΗΛΙΔΑ- Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ’ Ουτοπία η ποιότητα ζωής για τους κατοίκους της Αμαλιάδας Κυκλοφοριακό για … ‘’γερά νεύρα’’ δημιούργημα και …

Επιτέλους προφυλάξτε το λιμανάκι στο Παλούκι ! – «Προστατεύστε τους ανθρώπους που παλεύουν για το μεροκάματο!!!»

«ΗΛΙΔΑ – Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ» Υπ. Δήμαρχος Ήλιδας Δημήτρης Κωνσταντόπουλος Επιτέλους προφυλάξτε το λιμανάκι στο Παλούκι ! Το θέμα της …

Από τους πολίτες με Δήμο ισχυρό-συγκροτημένο για τους πολίτες!…(βίντεο)

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΗΛΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟ  ΤΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΟΡΤ TV Από …

Συνελήφθη άνδρας στην Ηλεία για διάπραξη ληστειών και κλοπών

Συνελήφθη ημεδαπός άνδρας στην Ηλεία για διάπραξη ληστειών και κλοπών Εξιχνιάστηκαν δυο απόπειρες ληστείας σε βάρος ηλικιωμένων και τρεις κλοπές …

Δημοφιλείς ειδήσεις στην Ηλεία σήμερα
Ροή ειδήσεων