Χιλιάδες ψευδείς δηλώσεις και ενστάσεις στο ΑΣΕΠ στην προκήρυξη 3Κ/2018…

Μετά τη δημοσίευση των προσωρινών πινάκων διοριστέων της προκήρυξης 3/Κ για τις κατηγορίες ΔΕ και ΥΕ, υπάρχουν  δεκάδες καταγγελίες σχετικά με το ότι πολλοί συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, έχουν δηλώσει ψευδή στοιχεία και έχουν λάβει μόρια που δεν δικαιούνται, με αποτέλεσμα να βρίσκονται μεταξύ των επιτυχόντων.

Ειδικότερα, πολλοί υποψήφιοι δήλωσαν είτε ότι διέθεταν την ειδική εμπειρία των 24 μηνών, χωρίς όμως να εργάστηκαν ποτέ  σε ανταποδοτικές υπηρεσίες κάποιου Δήμου, είτε ότι ήταν τέκνα τρίτεκνης οικογένειας, ενώ ήταν ήδη άνω των 25 ετών και επομένως είχαν απολέσει την ιδιότητα του τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, είτε ότι διέθεταν τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, ενώ δεν τον διέθεταν. Επίσης άλλοι υποψήφιοι δήλωσαν  ότι ήταν ανάπηροι, χωρίς να διαθέτουν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, είτε τέλος ότι συνέτρεχε στο πρόσωπό τους το κριτήριο της εντοπιότητας (στους επαρχιακούς Δήμους), ενώ δεν διέθεταν τη σχετική βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του αντίστοιχου Δήμου κτλ.

Οι ανωτέρω ψευδείς δηλώσεις, που έγιναν είτε σκοπίμως από πολλούς, είτε ακούσια, είχαν τις ακόλουθες συνέπειες:

  1. Να μείνουν εκτός των προσωρινών πινάκων (και επομένως άνεργοι) χιλιάδες εργαζόμενοι επί πολλά χρόνια στην καθαριότητα των Δήμων (παρατασιούχοι), οι οποίοι δήλωσαν τα αληθινά τους προσόντα και έλαβαν μόρια, τα οποία πιθανότατα θα ήταν ικανά να τους κατατάξουν στους πίνακες διοριστέων αν όλοι οι υποψήφιοι είχαν δηλώσει αληθινά στοιχεία.
  2. Να αντιμετωπίζονται με καχυποψία από τους συνυποψηφίους τους όσοι περιλαμβάνονται στους προσωρινούς πίνακες κατάταξης για το αν δήλωσαν αληθή ή όχι στοιχεία. Ειδικά όσοι είναι γνωστό ότι δήλωσαν ψευδή στοιχεία (ακόμα και από λάθος) αντιμετωπίζουν στους Δήμους που καλούνται να εργαστούν έντονη εχθρική ατμόσφαιρα ακόμα και από τους μόνιμους υπαλλήλους.
  3. Οι Δήμοι να μην είναι σε θέση να καλύψουν τις ανάγκες τους στον τομέα της καθαριότητας, καθώς πολλοί από τους περιλαμβανομένους στους προσωρινούς πίνακες, γνωρίζοντας ότι έχουν δηλώσει αναληθή στοιχεία και ότι αυτό είναι γνωστό, αρνούνται να αναλάβουν υπηρεσία.
  4. Να έχουν υποβληθεί χιλιάδες ενστάσεις στον ΑΣΕΠ, χωρίς κανένας να γνωρίζει αν και πότε θα υπάρξουν αποτελέσματα επί των ενστάσεων αυτών. Σημειωτέον ότι για την υποβολή της ένστασης κάθε ενιστάμενος υποψήφιος έπρεπε να προσκομίσει παράβολο ύψους 20 ευρώ, ήτοι πολλαπλάσιο του παραβόλου της συμμετοχής του.
  5. Να αναγκαστούν όσοι παρατασιούχοι έμειναν άδικα εκτός των προσωρινών πινάκων να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη, καταθέτοντας αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων προκειμένου να καταφέρουν να παραμείνουν στην εργασία τους.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.