ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΕΙΑ ΠΥΡΓΟΥ

Χρήση κοινόχρηστων χώρων και ΜΟΜΚΑ κυριάρχησαν στο Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου


Το θέμα της τροποποίησης του κανονισμού χρήσης κοινοχρήστων χώρων στην πόλη του Πύργου, κυριάρχησε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο τελικά αποσύρθηκε με το αιτιολογικό ότι δεν υπήρχε σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωή.

Όπως αναφέρθηκε στη συνεδρίαση, επρόκειτο για ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα όσον αφορά τη δημοτική κοινότητα του Πύργου, για το οποίο ωστόσο δεν υπήρξε η ανάλογη τεκμηρίωση από την παραπάνω αρμόδια επιτροπή.

Στη συνεδρίαση εξάλλου εγκρίθηκαν στην πλειοψηφία τους τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης, ενώ συγχρόνως συζητήθηκαν διάφορα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αφορούσαν την συγκρότηση επιτροπών και την έγκριση της παραχώρησης χρήσης του Δημοτικού Θεάτρου «ΑΠΟΛΛΩΝ» σε διάφορους φορείς για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων.

Επίσης εκ μέρους των παρατάξεων της αντιπολίτευσης κατατέθηκε κοινό αίτημα για την κατάθεση εκ μέρους της Δ.Α. Πύργου αιτήματος στήριξης  εκ μέρους της ΜΟΜΚΑ, στις πληγείσες περιοχές από την πρόσφατη θεομηνία.