ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ

Ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Πύργου οικ. έτους 2018


Στις 24  του μηνός Ιανουαρίου  2018, ημέρα  Τετάρτη και ώρα  20.00 μ.μ,  ειδική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:

«Λήψη απόφασης ψήφισης του προϋπολογισμού  και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Πύργου οικ. έτους 2018».