5 C
Pýrgos
Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου, 2022

Ψήφισμα διαμαρτυρίας για την κατανομή μαθητικού δυναμικού

spot_img

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΓΕΛ ΒΟΥΝΑΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΗΡΓΗΜΕΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΥΡΤΙΑΣ.

Σήμερα Παρασκευή 21-09-2018 και ώρα 10:30 π.μ. οι καθηγητές μέλη των συλλόγων διδασκόντων του Γυμνασίου και ΓΕΛ Βουνάργου συγκεντρώθηκαν στο γραφείο καθηγητών προκειμένου να συζητήσουν τα θέματα που προέκυψαν με το κλείσιμο του Γυμνασίου Μυρτιάς και επηρεάζουν άμεσα ,μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα την λειτουργία των σχολείων μας.

Τα μέλη των συλλόγων διδασκόντων ενημερώθηκαν σχετικά με τα γεγονότα που ακολούθησαν το κλείσιμο  του Γυμνάσιου Μυρτιάς, είδαν τα σχετικά υπηρεσιακά έγγραφα και την κείμενη νομοθεσία όπως αυτή αποτυπώνεται παρακάτω:

Νόμος, 1566/1985 άρθρα 4 και 8, ν.1966/1991 ΦΕΚ147 τ. Α άρθρο 11, ν. 3699/2008 ΦΕΚ199 τ .Α  άρθρα 4,6,8,34,35, ν. 4186/2013 ΦΕΚ 193 τ .Α  άρθρο 5, ν. 4310/2014 ΦΕΚ258 τ. Α  άρθρο 59, ν. 4327/2015 ΦΕΚ 50  άρθρο 5 , ν. 4512/2018 ΦΕΚ5 τ. Α  άρθρο 246 17-01-2018.

Τις Υπουργικές Αποφάσεις: 897/97652/Γ1/13-10-2006, 898/97657/Γ1/ ΦΕΚ 1507/ 13-10-2006, 68419/Γ2/06-07-2006, 10645/2018 ΦΕΚ120 τ. Β άρθρα 17-20, 50025/26-09-2018 ΦΕΚ 4217 τ.Β και τις εγκυκλίους 11136/Δ4/27-01-2011, 10112/Δ4/30-01-2012, 184954/ΓΔ4/02-11-2016, που αφορούν στις προϋποθέσεις και στην διαδικασία καταργήσεων – συγχωνεύσεων σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στην κατανομή και μεταφορά μαθητών.

Εκ των ως άνω κείμενων διατάξεων προκύπτει ότι όταν πρόκειται για κατάργηση σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης η απόφαση λαμβάνεται από τον εκάστοτε Υπουργό Παιδείας, μετά από αιτιολογημένη και κοστολογημένη εισήγηση του οικείου Διευθυντού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Και για την κατανομή του μαθητικού δυναμικού του σχολείου που κλείνει, αρμόδιος να αποφασίσει είναι αποκλειστικά ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η απόφαση του όμως δεν μπορεί να είναι αυθαίρετη και αδικαιολόγητη, πρέπει να συνυπολογίζει συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία πρωτίστως και κυρίως είναι χωροταξικά ( ν. 4512/2018 ΦΕΚ5 τ. Α  άρθρο 246 17-01-2018,  Υ.Α. 50025/26-09-2018 ΦΕΚ 4217 τ. Β, Εγκύκλιοι υπ. αριθμ. 11136/Δ4/27-01-2011, 10112/Δ4/30-01-2012, 184954/ΓΔ4/02-11-2016) .

Στην αιτιολογημένη πρόταση του προς τον Περιφερειακό διευθυντή Π/βμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης προσμετρώνται οι αποστάσεις προς τα πιθανά σχολεία προορισμού, το συγκοινωνιακό δίκτυο, το κόστος μεταφοράς, ο χρόνος μεταφοράς, οι κτηριακές υποδομές, το μαθητικό δυναμικό που υπάρχει και αυτό που θα σχηματιστεί . Το πνεύμα είναι προφανώς η επιλογή να γίνει με το λιγότερο δυνατό κόστος και στόχος είναι να συγκροτούνται σχολικές μονάδες άρτιες, εξοπλισμένες και επαρκώς στελεχωμένες .

Οι τυχόν προτιμήσεις των κηδεμόνων των μεταφερομένων μαθητών λαμβάνονται υπόψιν, όπου αυτό είναι δυνατόν και σε καμμιά περίπτωση δεν μπορεί αυτό να είναι το μόνο και κυρίαρχο κριτήριο για την απόφαση του Διευθυντού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εν προκειμένω του κ. Δημητρέλλου, (Υ.Α. 10645/2018 ΦΕΚ 120/τ. Β /23-01-2018 άρθρα 17-20).

Με βάση τα παραπάνω, την κατανομή των μαθητών του Γυμνασίου Μυρτιάς που έκλεισε, όπως αυτή περιγράφεται στα υπ’ αριθμ. 11347/13-09-2018 και 11564/18-09-2018 έγγραφα-αποφάσεις του Διευθυντού Δευτεροβάθμιας, αλλά και όσα ειπώθηκαν σε επίσημες συναντήσεις του κ. Δημητρέλλου με εκπροσώπους του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου – ΓΕΛ Βουνάργου, εκπροσώπους της ΕΛΜΕ Ηλείας και τον Διευθυντή του Γυμνασίου κ. Παγκράτη Παύλο, αποδεικνύεται ότι η απόφαση του κ. Δημητρέλλου ελήφθη με αποκλειστικό κριτήριο τις προτιμήσεις των κηδεμόνων της Μυρτιάς και το  παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό συμφέρον των μαθητών αυτών, άποψη καθαρά υποκειμενική και ατεκμηρίωτη. Είναι μια απόφαση που δεν στηρίζεται σε κανένα από τα κριτήρια που σύμφωνα με την νομοθεσία πρέπει να συνυπολογίζονται.

Για την ιστορία πρέπει να αναφέρουμε πως για την κατανομή των μαθητών αυτών εκ μέρους του κ. Δημητρέλλου φαίνεται να υπάρχουν τρεις αποφάσεις. Η πρώτη ως Διαπιστωτική Πράξη με άγνωστα,  (αδιαφανή ;), στοιχεία όπου τοποθετεί τους μαθητές της Μυρτιάς στο 1ο Γυμνάσιο Πύργου. Η δεύτερη η οποία βγήκε μετά από έντονες αντιδράσεις και αναφέρεται παραπάνω, μοιράζει τους μαθητές ανάμεσα στο 1ο Γυμνάσιο, το 2ο Γυμνάσιο, το 4ο Γυμνάσιο και το Γυμνάσιο Βουνάργου, ( όπου μετεγγράφονται από το 1ο Γυμνάσιο 20 μαθητές από την Μυρτιά), με την προφορική εντολή στο Διευθυντή του Γυμνασίου μας  να γίνουν ενέργειες ώστε να εξασφαλιστεί το δρομολόγιο της μεταφοράς τους και να είναι ελαστικός ως προς τα αιτήματα μετεγγραφής τους, ( ουσιαστικά επιστροφής τους ), προς τα σχολεία του Πύργου.

Υπάρχει και η τρίτη κατανομή η οποία στάλθηκε δυο μέρες μετά και επίσης μνημονεύεται  παραπάνω που στέλνει τους περισσότερους από αυτούς που εγγράφτηκαν στο σχολείο μας πίσω στο 1ο και στο 2ο Γυμνάσιο Πύργου. Την δε επιτυχημένη προσπάθειά μας να εξασφαλιστεί άμεσα η μετακίνηση των μαθητών της Μυρτιάς όπως είχαμε την εντολή να κάνουμε, την απέρριψε , την υποβάθμισε και τελικά την ακύρωσε.

Τίθεται λοιπόν το ερώτημα γιατί εστάλησαν οι μαθητές αυτοί στο σχολείο μας ενώ ήταν ήδη προαποφασισμένο να γυρίσουν πίσω στα σχολεία του Πύργου; Κάτω από ποια διαδικασία έγιναν οι μετεγγραφές αυτές με συνοπτικές διαδικασίες, χωρίς να υπάρχουν, ( ή τουλάχιστον χωρίς να μας έχουν κοινοποιηθεί ούτε οι αιτήσεις ούτε τα δικαιολογητικά), τα απαραίτητα έγγραφα, στις περισσότερες των περιπτώσεων σύμφωνα με τον νομό και χωρίς να έχει ελεγχθεί η νομιμότητα όσων υπάρχουν κατά παράβαση της νομοθεσίας περί μετεγγραφών ;

Η δικαιολογία ότι οι μετεγγραφές έπρεπε να δοθούν γιατί δεν υπήρχε και δεν λειτουργούσε μαθητικό δρομολόγιο Μυρτιά- Βούναργο δεν ευσταθεί διότι όπως ήδη αναφέραμε το πρόβλημα είχε λυθεί μετά από τις διαδοχικές συναντήσεις του Διευθυντού του Γυμνασίου μας και του Δ.Σ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας με όλους τους αρμοδίους φορείς, από τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Γεωργιόπουλο μέχρι και τον πρόεδρο του ΚΤΕΛ Πύργου. Η επιτευχθείσα λύση  απλώς δεν έγινε αποδεκτή, ούτε δόθηκε ο απαραίτητος χρόνος των δυο ημερών για την εφαρμογή της.

Επιπλέον ακόμα και όταν η Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας πληρώνει ταξί για την μεταφορά κάποιων ελαχίστων μαθητών της Μυρτιάς που φοιτούν στο ΓΕΛ Βουνάργου, ο κ. Προϊστάμενος υπερβαίνοντας την νόμιμη διαδικασία εγκρίνει και αυτές τις μετεγγραφές με αποτέλεσμα ούτε στο ΓΕΛ Βουνάργου να φοιτούν μαθητές από την Μυρτιά.

Η απόφαση του κ. Δημητρέλλου και ο τρόπος που αυτή επιβλήθηκε μας βρίσκει απόλυτα αντίθετους για τους παρακάτω λόγους:

  1. Καταργεί την υπάρχουσα χωροταξική κατανομή του μαθητικού δυναμικού, την οποία ο ίδιος ο κ. Δημητρέλλος έχει καθορίσει, με το υπ. αριθμ. 6953/18-05-2018 έγγραφο του όπου ορίζει πως οι απόφοιτοι του Γυμνασίου Μυρτιάς θα εγγράφονται στο ΓΕΛ Βουνάργου. Πώς είναι δυνατόν οι μαθητές -απόφοιτοι του Γυμνασίου Μυρτιάς να εγγράφονται στο ΓΕΛ Βουνάργου, αλλά οι μαθητές του Γυμνασίου Μυρτιάς που έκλεισε να μην εγγράφονται στο Γυμνάσιο Βουνάργου;

Σχετικά με την προφορική δέσμευσή του ότι οι απόφοιτοι του Δημοτικού σχολείου Σκουροχωρίου και Μυρτιάς από τούδε και στο εξής θα τροφοδοτούν το Γυμνάσιο Βουνάργου έχουμε να επισημάνουμε ότι πρόκειται για μια υπόσχεση χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα, εφόσον υπάρχει και θα υπάρχει μαθητικό δρομολόγιο που καλύπτει τη διαδρομή Σκουροχώρι-Μυρτιά-Πύργος. Με δεδομένα όσα έγιναν φέτος  άραγε πόσοι από αυτούς θα επιλέξουν το Γυμνάσιο Βουνάργου;

  1. Εισάγει και νομιμοποιεί τις επιθυμίες των γονέων ως το μοναδικό κριτήριο επιλογής σχολείου, εφαρμόζοντας ωστόσο με αυτόν τον τρόπο δύο μέτρα και δύο σταθμά. Αφού επιτρέπει αυτή την επιλογή στους γονείς της Μυρτιάς, αλλά δεν την επιτρέπει και σε άλλους γονείς, οι οποίοι επιθυμούν ομοίως να φοιτήσουν τα παιδιά τους σε σχολεία του Πύργου.
  2. Δεν ενισχύεται το μαθητικό δυναμικό σχολείου που χρειάζεται ενίσχυση και στήριξη και που διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις σε επίπεδο εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό , σε επίπεδο υποδομών, το οποίο βρίσκεται στη μισή απόσταση σε σχέση με τα σχολεία του Πύργου και με το οποίο υπάρχει συγκοινωνιακή σύνδεση. Πολλώ δε μάλλον όταν πρόκειται για ένα σχολείο με πολυδιάστατη και γνωστή πολιτιστική δραστηριότητα και κοινωνική προσφορά. Άλλωστε το λογικό και αναμενόμενο είναι οι μαθητές της Μυρτιάς να εγγραφούν στο Γυμνάσιο Βουνάργου, γεγονός με το οποίο συμφωνεί και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 1ου Γυμνασίου Πύργου, στο οποίο τελικώς κατευθύνθηκαν οι μαθητές του Γυμνασίου Μυρτιάς.
  3. Αντιθέτως, ενισχύεται το κύμα μαθητικής διαρροής γενικότερα και ειδικότερα από τα περιφερειακά σχολεία προς τα σχολεία του Πύργου, διαμορφώνοντας σταδιακά τις προϋποθέσεις-σε συνδυασμό με τη μάστιγα της υπογεννητικότητας- για κλείσιμο του σχολείου μεσοπρόθεσμα, με όλες τις συνέπειες υποβάθμισης της περιοχής και της τοπικής κοινωνίας, τις οποίες μια τέτοια απόφαση επιφέρει. Ταυτόχρονα συγκροτεί στα αστικά κέντρα σχολεία, στα οποία η υπερσυσσώρευση μαθητών δυσχεραίνει την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, εφόσον οι παρεχόμενες υποδομές δεν αρκούν να καλύψουν τις αυξημένες εκπαιδευτικές ανάγκες. Αν αυτή η τακτική είναι εφαρμογή πολιτικού σχεδιασμού, θα μπορούσε να γίνει νόμιμα, και όχι επιλεκτικά και κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας. Ο τρόπος που έγινε η κατανομή των μαθητών της Μυρτιάς αποτελεί, δυστυχώς παράδειγμα περιφρόνησης των νόμιμων διαδικασιών εκ μέρους της Διεύθυνσης, η οποία οφείλει να ελέγχει την εφαρμογή και τήρηση της νομιμότητας στις σχολικές μονάδες.
  4. Αυτή την στιγμή με τον τρόπο που έγινε η κατανομή του μαθητικού δυναμικού της Μυρτιάς υπάρχουν μαθητές που είναι εγγεγραμμένοι μεν αλλά δεν εμφανίζονται να φοιτούν σε κανένα σχολείο, όχι επειδή είναι η επιλογή τους, έστω και παράνομη, αλλά λόγω σύγχυσης, η οποία διευκολύνει την μαθητική διαρροή, ή καλύτερα την μαθητική αποχή από τα σχολεία υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Στο Γυμνάσιο μας υπάρχουν μέχρι τώρα τρείς τέτοιοι μαθητές που αγνοείται η τύχη τους και επιβαρύνονται με απουσίες και άλλοι δύο μαθητές στο ΓΕΛ Βουνάργου.
  5. Θεωρούμε την άποψη του κ. Δημητρέλλου ότι η καταχώρηση των μαθητών της Μυρτιάς στο μαθητικό δυναμικό του 1ου και 2ου Γυμνασίου Πύργου είναι παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά η ενδεδειγμένη, ατεκμηρίωτη, λίαν προσβλητική, ανεδαφική και άδικη για το έργο, τον κόπο και τον μόχθο των συνάδελφων του Εκπαιδευτικών που υπηρετούν με ευσυνειδησία  στο Σχολικό Συγκρότημα Γυμνασίου ΓΕΛ Βουνάργου, καθώς και για τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών που φοιτούν στο σχολείο μας.
  6. Είναι μια απόφαση, της οποίας την ευθύνη έχει αποκλειστικά ο κ. Δημητρέλλος και επιβλήθηκε παρά τις έντονες και αιτιολογημένες αντιδράσεις, χωρίς προφανή λόγο και αιτία.

Για όλους τους παραπάνω λόγους διαμαρτυρόμαστε εντόνως και θεωρούμε την απόφαση του κ. Δημητρέλλου αστήρικτη  και αυθαίρετη.

 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

 

ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ                                                                                        ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΥΝΑΡΓΟΥ                                                                    ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΛ ΒΟΥΝΑΡΓΟΥ

ΓΕΛ ΒΟΥΝΑΡΓΟΥ

 

 

Ακολουθήστε το Ilia.News στο  και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ηλεία...τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Ilia.News
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Δημοφιλέστερα