ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΗΛΕΙΑ

Ψεκασμοί εσπεριδοειδών για καταπολέμηση των αλευρωδών


Μετά την τελευταία συλλογή δειγμάτων φύλλων εσπεριδοειδών από τις περιοχές Τραγανού, Λευκοχωρίου, Αλποχωρίου, Βουνάργου, Ξυλοκέρας, Σαλμώνης, Καλυβακίων και Κάτω Σαμικού, γίνεται γνωστό  από την διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας ότι:

Ø  για τις περιοχές Τραγανού , Κάτω Σαμικού και στα αγροτεμάχια που παρατηρούνται πτήσεις ακμαίων και ύπαρξη αυγών,συνιστάται τις επόμενες μέρες να πραγματοποιηθεί ψεκασμός. Ιδιαίτερη προσοχή να μην υπάρξει βροχόπτωση λίγες μέρες μετά τον ψεκασμό.

Ø για τις υπόλοιπες περιοχές Αλποχωρίου, Βουνάργου, Ξυλοκέρας, Σαλμώνης δεν απαιτείται άμεσα ψεκασμός, κρίνεται όμως σκόπιμο να πραγματοποιηθεί ένας ψεκασμός 35 μέρες πριν την προβλεπόμενη ημερομηνία συγκομιδής.

Συστήνεται να γίνεται καλή διαβροχή του φυλλώματος με εγκεκριμένα εντομοκτόνα καθώς οι νεαρές προνύμφες εγκαθίστανται στην κάτω επιφάνεια των φύλλων.