ΗΛΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ως το τέλος  Αυγούστου το σχέδιο νομοθετικής ρύθμισης για τις οικιστικές πυκνώσεις


Ως το τέλος Αυγούστου πρέπει να ολοκληρωθεί το έργο της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την αντιμετώπιση των αυθαίρετων οικισμών στα δάση και στις δασικές εκτάσεις.

Το Δεκέμβριο του 2017, με απόφαση του υπουργού και του αναπλ. υπουργού Π.ΕΝ., Γ. Σταθάκη και Σ. Φάμελλου αντίστοιχα,  συγκροτήθηκε 15μελής Ομάδα Εργασίας με έργο το σχέδιο νομοθετικής ρύθμισης για την περιβαλλοντική διαχείριση των περιοχών οικιστικών πυκνώσεων που περικλείονται εντός ιώδους περιγράμματος στους δασικούς χάρτες.

Η ομάδα εργασίας θα έπρεπε να παραδώσει το τελικό κείμενο των προτεινόμενων ρυθμίσεων μέσα σε διάστημα δύο μηνών από τη συγκρότηση αυτής με δυνατότητα παράτασης δύο μηνών.

Νέα απόφαση των αρμοδίων υπουργών προβλέπει τη συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου που ανατέθηκε στην ομάδα εργασίας με προθεσμία παράδοσης του τελικού κειμένου των προτεινόμενων ρυθμίσεων μέχρι 31.08.2018.