EΛΜΕ ΗΛΕΙΑΣ: Χωροταξικές ζώνες και μετεγγραφές

spot_img

Προτεινόμενα

* Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΕΛΜΕ Ηλείας

Τουλάχιστον τα τελευταία εφτά χρόνια η ΕΛΜΕ Ηλείας ασχολείται κάθε καλοκαίρι με τη χωροταξική κατανομή των μαθητών στα σχολεία, τις μετεγγραφές και τα τμήματα. Το 2011, μετά και από δικές μας πιέσεις, είχε πραγματοποιηθεί μια ευρεία σύσκεψη στο δημαρχείο του Πύργου με συμμετοχή όλων των φορέων, των διευθυντών των σχολείων, εκπροσώπων από την ΕΛΜΕ, γονέων και είχε αποφασιστεί να δοθεί ένα τέλος στα προβλήματα τόσων χρόνων, χαράχθηκαν εκ νέου οι χωροταξικές ζώνες μέσα στην πόλη που καθορίζουν το σχολείο φοίτησης. Το ίδιο έγινε και με τα χωριά καθώς και με τα γυμνάσια και λύκεια του καλλικρατικού δήμου Πύργου.

Ο διευθυντής ΔΕ όμως τον προηγούμενο Ιούνιο, όπως και τον Ιούνιο του 2016 αγνόησε επιδεικτικά τη χωροταξική κατανομή του 2011 και με προσωπική του απόφαση, έστειλε σε σχολεία με ίδιο αριθμό αιθουσών  αλλού 65 και αλλού 125 μαθητές. (κι ας αναφέρει το υπ’ αρ. πρωτ. Φ.19.2/3500 της 31/8/2005 έγγραφο της περιφερειακής διεύθυνσης ότι πρέπει να γίνεται προσπάθεια για ομοιόμορφη κατανομή). Ο ίδιος αρνείται πεισματικά την κατανομή των μαθητών σε χωροταξικές ζώνες και προτείνει ως λύση ένα γυμνάσιο για κάθε λύκειο στον Πύργο, παρόλο που αυτή η λύση αποδείχτηκε λανθασμένη τα δυο τελευταία χρόνια. Άραγε στην Αμαλιάδα τι θα πρότεινε, με 3 γυμνάσια και 2 Λύκεια;

Η κατανομή το Σεπτέμβρη γίνεται ακόμα πιο άδικη με την επαναφορά της φάμπρικας των μετεγγραφών με αλλαγή κηδεμόνα. Προφανώς ο προϊστάμενος που «ευλογεί» για τα δικά του συμφέροντα τις μετεγγραφές και οι διευθυντές των σχολείων που δέχονται τα παιδιά δεν έχουν διαβάσει το άρθρο 15 του ΠΔ 104/79. Το υπενθυμίζουμε:

«Μετεγγραφή μαθητού δημοσίου γυμνασίου ή Λυκείου εις δημόσιον Γυμνάσιον ή Λύκειον χωρεί υποχρεωτικώς δια την υπηρεσίαν κατόπιν αιτήσεως του κηδεμόνος του, εάν διαπιστωθεί ότι συντρέχει εις των κάτωθι λόγων:

α) Ότι ο μαθητής μετώκησεν εις απόστασιν καθιστώσαν αδύνατον ή εξαιρετικώς δυσχερή την φοίτησίν των εις το εξ ου η μετεγγραφή Γυμνάσιον ή Λύκειον.

β) Ότι η μετεγγραφή επιδιώκεται προς φοίτησιν εις σχολείον ετέρας κατευθύνσεως ή εις τμήμα ετέρας κατευθύνσεως μη υφισταμένης εις το εξ ου η μετεγγραφή σχολείον.

γ) Ότι ο μαθητής ημερησίου Γυμνασίου ή Λυκείου ήρξατο εργαζόμενος προς βιοπορισμόν κατά την ημέραν και, ως εκ τούτου, έχει ανάγκην μετεγγραφής εις εσπερινόν Γυμνάσιον ή Λύκειον.

δ) Ότι ο μαθητής Εσπερινού Γυμνασίου ή Λυκείου έπαυσεν εργαζόμενος βιοποριστικώς την ημέραν και αιτείται την μετεγγραφήν τους εις ημερήσιον Γυμνάσιον ή Λύκειον.

ε) Ότι ο μαθητές απέκτησε, κατά τας κειμένας διατάξεις, δικαίωμα φοιτήσεως εις Πρότυπον ή Πειραματικόν Σχολείον.

Τους ζητάμε επίσης να μελετήσουν το υπ’ αρ. πρωτ. Φ.19.2/3500 της 31/8/2005 έγγραφο της περιφερειακής διεύθυνσης.

Πώς και γιατί λοιπόν δίνονται αθρόα όλες αυτές οι μετεγγραφές; Δεν είναι άμοιρη ευθυνών η κυβέρνηση γιατί την εξυπηρετεί η αποψίλωση των μικρών και περιφερειακών σχολείων. Μοιραία θα οδηγήσει στο κλείσιμό τους. Το 2011 έτσι έκλεισαν οι λυκειακές τάξεις στο Νιοχώρι, το ίδιο γίνεται και τώρα με τη Μυρτιά. Μέσα στην πόλη, ο έλεγχος των παράνομων μετεγγραφών από τη διοίκηση οδηγεί με έντεχνο τρόπο τα σχολεία σε τμήματα των 26 – 27 μαθητών. Δεν είναι δυνατόν η διοίκηση πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και η περιφέρεια να παραμένουν απαθείς στο φαινόμενο ή να νίπτουν τας χείρας τους.

Η ΕΛΜΕ αντιλαμβανόμενη έγκαιρα το πρόβλημα κάνει συνεχείς παρεμβάσεις εδώ και 7 χρόνια γι’ αυτό το θέμα. Είχε προκαλέσει τη συγκέντρωση στο δημαρχείο το 2011, ενώ τον Ιούνιο του 2016 κάλεσε τους διευθυντές των σχολείων σε σύσκεψη, έβγαλε συμπεράσματα και κατέληξε σε δέσμη προτάσεων για τις χωροταξικές ζώνες και τις μετεγγραφές τις οποίες πρότεινε και στο Διευθυντή ΔΕ, ενώ τις έχει κοινοποιήσει 3 φορές από τότε και στα ΜΜΕ. Ο Διευθυντής ΔΕ για άλλη μια φορά σε παράσταση διαμαρτυρίας σχολείου γι’ αυτούς τους λόγους δήλωσε ανερυθρίαστα ότι δεν του έχει γίνει καμμία πρόταση.

Βασικά στοιχεία της πρότασής μας είναι:

  • Προτείνεται να ισομοιρασθούν κατά το δυνατόν οι μαθητές στα γυμνάσια και λύκεια της πόλης (λαμβανομένων υπόψη διαφορών στις αίθουσες-χωρητικότητα, πληθυσμιακή πυκνότητα, κα). Αυτό να γίνει άμεσα με αλλαγή των χωροταξικών ζωνών ανάλογα με τη διεύθυνση των μαθητών.

  • Από φέτος να θεσμοθετηθεί συνάντηση της Δευτεροβάθμιας με Διευθυντές, εκπροσώπους ΕΛΜΕ, εκπροσώπους γονέων με θέμα την κατανομή των μαθητών και στόχο τον ισομοιρασμό με τη χρήση κατάλληλων χωροταξικών ζωνών. Τουλάχιστον 2 τέτοιες συναντήσεις σε Πύργο και Αμαλιάδα, και όπου αλλού υπάρχει πρόβλημα. Έτσι, δε θα γίνεται το θέμα του αριθμού των μαθητών παιχνίδι πολιτικής από τη δευτεροβάθμια, ούτε φυσικά θα δημιουργούνται αθέμιτοι ανταγωνισμοί ανάμεσα στα σχολεία.
  • Να σταματήσει η φάμπρικα των παράνομων μετεγγραφών που οδηγεί τα περιφερειακά σχολεία σε κλείσιμο, αλλά και τα ομοειδή σχολεία κάθε πόλης σε άλλους ανταγωνισμούς. Να φροντίσει για την επάνδρωση με προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή κάθε σχολείο, ώστε να μην χρησιμοποιείται ως άλλοθι κάποια έλλειψη για τις μετεγγραφές. Συνακόλουθα, να μη δέχονται οι Διευθυντές των σχολείων του Πύργου και της Αμαλιάδας μαθητές από χωριά που βάση κατανομής ανήκουν σε περιφερειακά σχολεία.

  • Να σταματήσουν οι πολιτικές πιέσεις για τις μετεγγραφές.
  • Να διασφαλιστεί η μετακίνηση μαθητών από χωριά προς τα σχολεία προορισμού (π.χ. οι μαθητές των χωριών που πηγαίνουν στο Γυμνάσιο Μυρτιάς να μπορούν με λεωφορεία και ταξί να μεταβαίνουν στο Λύκειο Βουνάργου). Ενοοείται ασφαλώς ότι πρέπει να εξασφαλιστεί η ασφαλής και δωρεάν μετακίνηση των παιδιών στα σχολεία του νομού.

  • Η διεύθυνση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να καταστήσει σαφές προς τα έξω το καθεστώς των μετεγγραφών και την απαρέγκλιτη τήρηση της χωροταξικής κατανομής, ώστε να σταματήσει το φαινόμενο οι γονείς των παιδιών να ασκούν πιέσεις και να ψάχνουν κάθε μέσο για να πάρουν τα παιδιά από τα γυμνάσια και λύκεια που έχουν σταλεί τα απολυτήρια τους. Δεν μπορεί κάθε Σεπτέμβρη να ανατρέπονται οι σχεδιασμοί των σχολείων.

  • Όσον αφορά σε παιδιά από σχολεία χωριών που τα αδέρφια τους είναι σε σχολεία του Πύργου, αν αποδεικνύεται ότι σε κάποια περίπτωση έχει γίνει παράνομη μετεγγραφή, τα παιδιά να μπορούν να επιστρέψουν με τα αδέλφια τους στο περιφερειακό σχολείο. Αυτό άλλωστε υποδεικνύει και το προαναφερθέν έγγραφο αρ. πρωτ. Φ.19.2/3500 της 31/8/2005 της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που ορίζει ότι μαθητής πηγαίνει στο σχολείο του αδελφού του, μόνο όταν αυτό είναι στη χωροταξική ζώνη στην οποία ανήκει η διεύθυνση του γονέα.

  • Να φύγουν οι μετεγγραφές από τα χέρια του ΔΔΕ. Δεν μπορεί να παίζονται πολιτικά παιχνίδια στην πλάτη των μαθητών.

  • Να γίνεται διοικητικός έλεγχος στους διευθυντές των σχολείων και στον ΔΔΕ από τον περιφερειακό διευθυντή Εκπαίδευσης για τις μετεγγραφές.
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Δημοφιλέστερα