ΗΛΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΙΔΑΣ

H Ομάδα Παραγωγών Αμαλιάδας στην Επιτροπή Διαβούλευσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

  • 62
    Shares

Στην «Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» θα συμμετέχει και η Ομάδα Παραγωγών Αμαλιάδας.

Η επιτροπή είναι 60μελής και αποτελείτε από 44 φορείς της Δυτικής Ελλάδας, 15 πολίτες, δημότες των Δήμων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι οποίοι προέκυψαν από κλήρωση μεταξύ των μελών ειδικού καταλόγου, που καταρτίστηκε για τον σκοπό αυτό μετά από πρόσκληση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τον πρόεδρο της Επιτροπής που είναι ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας θα είναι γνωμοδοτικό όργανο, με τις αρμοδιότητές της να ορίζονται από το Νόμο.


  • 62
    Shares