ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΥΡΓΟΥ

O Δήμος Πύργου θα υλοποιήσει οκτάμηνο πρόγραμμα παροχής δωρεάν λογοθεραπειών


O Δήμος  Πύργου ανακοινώνει ότι  θα υλοποιήσει οκτάμηνο πρόγραμμα παροχής δωρεάν λογοθεραπειών  για ανασφάλιστα και οικονομικά αδύνατα παιδιά που διαμένουν μόνιμα στην περιοχή αρμοδιότητάς του.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2621362634 για δήλωση συμμετοχής, αλλά και για περισσότερες πληροφορίες,  εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10:00-12:00π.μ.