ΗΛΕΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΙΔΑΣ ΠΗΝΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

Ξεκινά «πόλεμος» για το νερό στην πεδινή Ηλεία!


Τον «ασκό του Αιόλου» ανοίγει η σημερινή, κατά πλειοψηφία, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Ήλιδας, η οποία έφερε στην συνεδρίασή της το θέμα: Έγκριση μελέτης και τεχνικών προδιαγραφών, τρόπου ανάθεσης, καθορισμού όρων διαγωνισμού, συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμού και ενστάσεων του υπό σύσταση διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσίας: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ».

Ωστόσο, πριν τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Ήλιδας, ο δήμος Πηνειού κατέθεσε εξώδικο με το οποίο ζητούσε την απόσυρση του θέματος από την συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, θεωρώντας το ως μονόπλευρη ενέργεια του δήμου Ήλιδας, χωρίς να έχουν ενημερωθεί οι υπόλοιποι δήμοι που συμμετέχουν στον Σύνδεσμο Ύδρευσης «Πηνειός», αλλά και έχουν βάλει και χρήματα για το διυλιστήριο στο φράγμα του Πηνειού.

 

Το εξώδικο του δήμου Πηνειού

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ

 

Του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «Δήμος Πηνειού», ενεργούντος ως καθολικός διάδοχος, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 283 παρ. 1 Ν. 3852/2010, των τέως: 1) Δήμου Γαστούνης, 2) Δήμου Βαρθολομιού & 3) Δήμου Τραγανού, που εδρεύει στη Δ.Κ Γαστούνης της Π.Ε. Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ.: 099663921.

 

ΠΡΟΣ

 

    Την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ήλιδας, που εδρεύει στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ήλιδας και εκπροσωπείται νόμιμα.

 

ΚΟΙΝ.: Στο Σύνδεσμο Ύδρευσης  με την επωνυμία «Ο ΠΗΝΕΙΟΣ», που εδρεύει στη Δ.Ε. Ανδραβίδας (οδός Π. Παύλου & Ελ. Βενιζέλου), και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ.:  099152592.

 

Όπως σας είναι ήδη γνωστό με την υπ’ αριθμ. 15/2020 πρόσκληση της επιτροπής σας, η οποία έχει λάβει αριθμό πρωτοκόλλου 8942/25.05.2020 και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του δήμου Ήλιδας καλούνται τα μέλη σας σε τακτική κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση, στις 29 Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 μ.μ. για λήψη αποφάσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Μεταξύ των θεμάτων επί των οποίων καλείστε να αποφασίσετε υπάρχει και το υπ’ αριθμόν 6, το οποίο έχει το εξής περιεχόμενο: ΄΄Έγκριση μελέτης και τεχνικών προδιαγραφών, τρόπου ανάθεσης, καθορισμού όρων διαγωνισμού, συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμού και ενστάσεων του υπό σύσταση διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσίας: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ»΄΄.

Επειδή, όπως επίσης σας είναι γνωστό ήδη από το έτος 1970, δυνάμει της υπ’ αριθμόν 47111/03.11.1970 αποφάσεως του τότε Νομάρχη Ηλείας, δημοσιευθείσης με το Φ.Ε.Κ. Β΄858/28.11.1970, έχει συσταθεί ο διαδημοτικός σύνδεσμος μεταξύ των τότε δήμων Ανδραβίδας, Γαστούνης και Αμαλιάδας και των κοινοτήτων αυτών, σήμερα δε δήμων Ανδραβίδας Κυλλήνης, Πηνειού και Ήλιδας αντιστοίχως, με την επωνυμία «Ο ΠΗΝΕΙΟΣ», προς τον οποίο και κοινοποιείται η παρούσα, με σκοπό την εκτέλεση ενός ενιαίου έργου υδρεύσεως και για την οριστική αντιμετώπιση των αρδευτικών αναγκών των κατοίκων των όμορων δήμων που τον συνθέτουν στο διηνεκές.

Επειδή η συζήτηση του ως άνω θέματος (6) μας προκαλεί τουλάχιστον αλγεινή εντύπωση, αφού φαίνεται να σχετίζεται με τη λειτουργία του διυλιστηρίου φράγματος Πηνειού, την οποία και έχει αναλάβει βάσει της προαναφερθείσης νομαρχιακής απόφασης ο διαδημοτικός σύνδεσμος «Ο ΠΗΝΕΙΟΣ», στον οποίο εκπροσωπείται και ο δήμος μας, και συνεπώς δεν αποτελεί ζήτημα που αφορά αποκλειστικά το δήμο Ήλιδας ούτε ζήτημα επί του οποίου ο δήμος Ήλιδας έχει την εξουσία ούτε την αρμοδιότητα να αποφανθεί χωρίς να συναποφασίσουμε σχετικώς ομού όλοι οι ανωτέρω δήμοι.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

    Σας καλούμε όπως απόσχετε από τη λήψη σχετικής απόφασης επί του θέματος (6) προς αποφυγήν τετελεσμένων καταστάσεων που θα είναι δύσκολο να ανατραπούν και να μας γνωστοποιήσετε εάν η υπηρεσία «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ» σχετίζεται με τη λειτουργία του διυλιστηρίου του Φράγματος Πηνειού.

Τέλος σας δηλώνουμε ότι μονομερείς ενέργειες που διενεργούνται ερήμην του Δήμου Πηνειού και είναι βλαπτικές προς το συμφέρον των δημοτών μας θα καταγγέλλονται στη δικαιοσύνη έτσι ώστε να λογοδοτούν οι υπεύθυνοι.  

Με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα στους καθ’ ων αυτή απευθύνεται, προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας αυτή ολόκληρη στα επιδοτήριά του.

Γαστούνη, 29/05/2020

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

 

 

Ζήτησαν την αναβολή του θέματος

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της μείζονος αντιπολίτευσης Ηλίας Ευσταθόπουλος, Κώστας Αναγνωστόπουλος και Μισέλ Αμπου Χάντμπα ζήτησαν την αναβολή του θέματος, μετά την γνωστοποίηση του εξώδικου του δήμου Πηνειού, προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά και οι υπόλοιποι δήμοι και να συνεχιστεί η οποιαδήποτε διαδικασία εάν και εφόσον οι υπόλοιποι δήμοι δεχθούν και ορίσουν ως φορέα υλοποίησης τον δήμο Ήλιδας.

Ωστόσο, το προεδρείο της συνεδρίασης απάντησε ότι με την τροποποίηση του καταστατικού λειτουργίας του Συνδέσμου Ύδρευσης «Πηνειός», στον σύνδεσμο έρχονται μόνο τα θέματα που αφορούν στην υδροδότηση από το Κακοτάρι και όχι του διυλιστηρίου του φράγματος Πηνειού.

Οι τρείς Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης Χριστοδουλόπουλου ψήφισαν «ΟΧΙ» με τον κ. Ηλία Ευσταθόπουλο να αναφέρει ότι η συζήτηση του θέματος και πολύ περισσότερο μια απόφαση, θα αποτελέσει αιτία πολέμου με τους άλλους δήμους της πεδινής Ηλείας.

Έναν πόλεμο που αναμένεται να ξεσπάσει σύντομα, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, ο δήμος Πηνειού ετοιμάζεται ήδη να προχωρήσει στην καταγγελία της απόφασης στη Δικαιοσύνη.